Amenics

Amenics คือคีย์เวิร์ดเดิมของ Tsurumi ที่สร้างขึ้นจากการรวมกันระหว่างคำว่าความสะดวกสบาย (amenity) และศาสตร์ (–ics)
ซึ่งเป็นคำลงท้ายที่เกี่ยวกับวิชาการและเทคโนโลยี

Amenics ประกอบด้วยแนวคิด 4 ประการ:
Amenics พื้นฐาน ซึ่งต้องการจะสร้างความสะดวกสบายให้ผู้คนมากขึ้น Amenics เกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งต้องการจะสร้างสภาพแวดล้อมการทำงาน
ที่สะดวกสบาย Amenics เกี่ยวกับน้ำ ซึ่งต้องการจะสร้างโอกาสให้ผู้คนใส่ใจเรื่องน้ำและ Amenics เกี่ยวกับโลก ซึ่งต้องการจะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ด้วยคำขวัญที่ว่า "ไปสู่อนาคตใหม่ที่ไฮเทค" Tsurumi ได้รวบรวมรายงานความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่น่าภาคภูมิใจบวกกับประสบการณ์มากมายในสาขาต่างๆนอกเหนือจากปั๊ม และขณะนี้กำลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อ "ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์เป็นศูนย์กลางสร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้คนและโลก" เนื่องจากวิถีชีวิตบนโลกล้วนกำเนิดมาจากน้ำ ดังนั้นเทคโนโลยีของ Tsurumi จึงเกี่ยวพันธ์กับน้ำ พันธกิจของ Tsurumi เป็นการทำงานเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมพร้อมกับแสวงหาความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษยชาติ ด้วยการใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ที่ล้ำสมัยและวัสดุที่เป็นนวัตกรรมใหม่ Tsurumi มุ่งมั่นจะผลิตผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้คนและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสิ่งแวดล้อม

ตัวละครอาเมนิคุง

ตัวละครเด็กชายสวมเสื้อคลุมและหมวกชื่อว่า "อาเมนิคุง" เขากำลังเดินทางผจญภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้ชีวิตของผู้คนสะดวกสบายและทำให้โลกน่าอยู่ยิ่งขึ้น และเรายังส่งเสริมให้ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์เป็นศูนย์กลางสร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้คนและโลกพร้อมกับอาเมนิคุง