บริษัท ซูรูมิ ปั๊ม (ประเทศไทย) จำกัด

ในปี 2007 บริษัท ซูรูมิ ปั๊ม (ประเทศไทย) จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้น
ด้วยความต้องการและตอบสนองที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ปั๊มชนิดจุ่ม
เป็นผลิตภัณฑ์หลัก
นอกจากนี้เรายังจัดจำหน่ายไปยังประเทศต่าง ๆ เช่น กัมพูชา พม่า
และ สปป.ลาว
และประกอบกับวิสัยทัศน์ของเราคือการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
และสร้างความมั่นใจว่าเราเป็นแบรนด์ชั้นนำและเป็นที่ต้องการของ
อุตสาหกรรมในประเทศไทยและส่วนภูมิภาค

ชื่อบริษัท บริษัท ซูรูมิ ปั๊ม (ประเทศไทย) จำกัด
สำนักงาน 587/3 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-294-2886
แฟกซ์ 02-294-2836
อีเมล sales@tsurumipump.co.th