ธุรกิจสาขาต่างๆของเรา

เทคโนโลยีปั๊มที่โลกให้ความไว้วางใจ

Tsurumi เป็นบริษัทระดับสากลที่มีการทำงานอยู่ทั่วโลก

ในปี 1960 Tsurumi เปิดตัวกลยุทธ์ในต่างประเทศ และในปี 1970 ความสามารถทางเทคนิคของเราได้รับการยอมรับเป็นครั้งแรกในเอเชีย จากนั้นในสหรัฐอเมริกาและยุโรปในปี 1980 หลังจากความสำเร็จเริ่มแรกเหล่านี้ เราพยายามเร่งกลยุทธ์ในต่างประเทศผ่านฝ่ายขายระหว่างประเทศของเรา ความสำเร็จที่โดดเด่นในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ การก่อสร้าง วิศวกรรมโยธา เหมืองแร่ น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม น้ำเสียชุมชน การบำบัดน้ำเสีย การจัดการน้ำท่วม สิ่งอำนวยความสะดวกที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้คนได้ให้ความใส่ใจกับน้ำมากขึ้นและการรังสรรค์ทัศนียภาพได้พิสูจน์ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถของ Tsurumi ไปทั่วโลก
ในปัจจุบัน Tsurumi ได้ขยายฐานการดำเนินงานของบริษัทในระดับภูมิภาคและใน 45 ประเทศ นอกเหนือจากการสนับสนุนสถานที่ทำงานที่หลากหลายแล้ว ยังมีการนำผลิตภัณฑ์ปั๊มประสิทธิภาพสูงของเราไปใช้อย่างกว้างขวางในโครงการขนาดใหญ่ระดับชาติซึ่งบรรลุภารกิจได้อย่างน่าเชื่อถือ

การก่อสร้างและการทำเหมือง

ปั๊มจุ่มระบายน้ำสำหรับงานก่อสร้าง (submersible construction dewatering pump) ถูกใช้อย่างกว้างขวางในงานต่างๆด้วยสมรรถนะที่ทนทานอย่างน่าประหลาดโดยแสดงให้เห็นในสภาวะการทำงานที่รุนแรง

อุตสาหกรรมและพลังงาน

มีรูปแบบปั๊มจุ่ม สำหรับอุตสาหกรรมที่มาก กว่า 17,000 แบบไว้ตอบสนองการใช้งาน ในสถานที่ต่าง ๆ และพร้อมสำหรับความ ต้องการที่เฉพาะเจาะจง

การเกษตรและชลประทาน

Tsurumi มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเกษตรและพื้นที่โดยตระหนักถึงสภาวะจริงในพื้นที่เป้าหมาย ตั้งแต่การชลประทานไปจนถึงการบำบัดน้ำเสียสำหรับชุมชน

การจัดการแม่น้ำและน้ำท่วม

การนำเสนอระบบที่น่าเชื่อถือในการจัดการน้ำท่วมโดยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายซึ่งสามารถระบายน้ำฝนได้อย่างรวดเร็ว

การประปาและน้ำเสีย

อุปกรณ์ของ Tsurumi เช่น เครื่องเติมอากาศและเครื่องผสมเริ่มให้ผลลัพธ์จากการใช้งานที่หลากหลายในการบำบัดน้ำเสีย

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่ออนาคต ในสาขาที่ได้รับความสนใจ เช่น การรีไซเคิล กากตะกอนและขยะอินทรีย์ต่างๆ