เทคโนโลยี

เทคโนโลยีต่างๆของ Tsurumi ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Tsurumi พัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออนุรักษ์และจัดการน้ำอย่างต่อเนื่อง

"Tsurumi ได้พัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายซึ่งมีความทนทานและการใช้งานอันยอดเยี่ยม ตอบสนองความต้องการและการใช้งานต่าง ๆ รวมถึงการประหยัดพลังงาน ด้วยความรู้จากการพัฒนาทางเทคนิคเป็นเวลาหลายปี ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความรู้ทางเทคนิคเหล่านี้ถูกนำมาใช้ในโครงการระดับชาติที่สำคัญ เช่น การก่อสร้างบ่อพักของสะพานอะคาชิ-ไกเคียว ตลอดจนมาตรการป้องกันการทรุดตัวที่สนามบินนานาชาติคันไซในเวลาต่อมา เป็นต้น เทคโนโลยีของ Tsurumi จึงมีชื่อเสียงมากขึ้นจากผลงานเชิงประจักษ์เหล่านี้
เทคโนโลยีของ Tsurumi ยังคงพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งโดยตระหนักถึงการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมเป็นศูนย์กลางในการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้คนและโลก"

การผลิตแบบเติมเนื้อ​วัสดุแม่พิมพ์ทราย 3 มิติ สำหรับอนาคต

การนำเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดมาใช้ให้เกิดประโยชน์

ความพยายามในการสร้างความยั่งยืน

จากการวิเคราะห์ด้วยกลศาสตร์ Tsurumi ได้ตระหนักได้ว่าการลดขนาดและการประหยัดพลังงานเป็นผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น

ความน่าเชื่อถือ

Tsurumi มุ่งมั่นที่จะเพิ่มความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ด้วยการวิเคราะห์ทางกลศาสตร์และการทดสอบประเภทต่าง ๆ

เทคโนโลยีการผลิต

จากการใช้เครื่อง NC และเครื่องมือวัดต่าง ๆ Tsurumi ต้องการผลิตปั๊มที่ประกอบไป
ด้วยคุณภาพและมีความแม่นยำสูง

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ Tsurumi ให้ประสิทธิภาพ
ที่ยอดเยี่ยมด้วย Oil Lifter (จดสิทธิบัตร
ทั้งในและต่างประเทศ) และเทคโนโลยี
ป้องกันการกัดกร่อน