การผลิตแบบเติมเนื้อ​วัสดุแม่พิมพ์ทราย 3 มิติ สำหรับอนาคต

การผลิตแบบเติมเนื้อ​วัสดุแม่พิมพ์ทราย 3 มิติ สำหรับอนาคต

วิธีทำโมโนสุกุริแบบใหม่ที่นำเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดมาใช้ให้เกิดประโยชน์

ที่โรงงานโยนาโงะ บริษัท Tsurumi Manufacturing จำกัด ได้นำอุปกรณ์ผลิตแบบเติมเนื้อ​วัสดุแม่พิมพ์ทราย (เครื่องพิมพ์ 3 มิติ) เข้ามาใช้ที่ศูนย์วิจัยการผลิตซึ่งก่อสร้างเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2018 เรามุ่งมั่นทำวิจัยอยู่เสมอเพื่อมุ่งสู่"การนำไปใช้งานจริงสำหรับการผลิตแบบหล่อที่มีระยะเวลาส่งมอบงานสั้น มีความความแม่นยำสูงและคุณภาพสูง" และ "การขับเคลื่อนของโมโนสุกุริ DX (Digital Transformation)"

 • ศูนย์วิจัยการผลิต โรงงานโยนาโงะ

  ศูนย์วิจัยการผลิต โรงงานโยนาโงะ
 • อุปกรณ์ผลิตแบบเติมเนื้อ​วัสดุแม่พิมพ์ทราย (เครื่องพิมพ์ 3 มิติ)

  อุปกรณ์ผลิตแบบเติมเนื้อ​วัสดุแม่พิมพ์ทราย (เครื่องพิมพ์ 3 มิติ)

การผลิตแบบเติมเนื้อ​วัสดุแม่พิมพ์ทรายสำหรับอนาคต

โดยปกติวิธีการผลิตแบบหล่อสำหรับสินค้าที่ผลิตตามคำสั่งซื้อคือการหล่อแบบทรายโดยใช้แม่พิมพ์ไม้ ในการผลิตแม่พิมพ์ทรายนั้น วิธีการที่มีมาแต่เดิมคือจะสร้างดรออิ้ง 2 มิติก่อน จากนั้นใช้ดรออิ้งนี้ในการสร้างแม่พิมพ์ไม้ที่จะเป็นต้นแบบของงานหล่อขึ้นรูป แล้วใส่ทรายลงในแม่พิมพ์ไม้เพื่อสร้างแม่พิมพ์ทราย การทำแม่พิมพ์ไม้นี้ส่วนใหญ่เป็นงานแฮนด์เมดและต้องใช้เวลามาก ดังนั้นระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตแม่พิมพ์ไม้นี้ จึงค่อนข้างกินเวลาของระยะเวลาส่งมอบสินค้าที่ผลิตตามคำสั่งซื้อมากทีเดียว

ในทางกลับกัน หากเป็นอุปกรณ์ผลิตแบบเติมเนื้อ​วัสดุแม่พิมพ์ทราย (เครื่องพิมพ์ 3 มิติ) เนื่องจากสามารถสร้างแม่พิมพ์ทรายได้โดยตรงจากข้อมูลรูปทรง 3 มิติ จึงสามารถละขั้นตอนการทำแม่พิมพ์ไม้ และย่นระยะเวลาส่งมอบสินค้าที่ผลิตตามคำสั่งซื้อได้ค่อนข้างมาก อีกทั้งการที่สามารถเปลี่ยนรูปร่างและสามารถผลิตสินค้างานแบบหล่อได้ง่าย จึงทำให้ระยะเวลาในการคิดค้นพัฒนาสั้นลง รวมทั้งยังเป็นการพัฒนาคุณภาพสินค้าและและความน่าไว้วางใจให้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น ในการหล่อแม่พิมพ์ไม้ยังมีข้อจำกัดด้านรูปทรงของชิ้นงานหล่อ แต่หากใช้อุปกรณ์ผลิตแบบเติมเนื้อ​วัสดุแม่พิมพ์ทราย (เครื่องพิมพ์ 3 มิติ) จะสามารถทำเป็นรูปทรงใดก็ได้

เปรียบเทียบวิธีผลิตแม่พิมพ์ทราย

ตัวอย่างการหล่อใบพัดสำหรับปั๊มสุญญากาศ

ในกระบวนการหล่อ จะทำแม่พิมพ์ทรายขึ้นและเทโลหะหลอมเหลวในลักษณะเดียวกับวิธีการทั่วไป จากนั้นจะได้ชิ้นงานหล่อซึ่งถูกทำให้เย็นและขึ้นเป็นรูปสำเร็จเรียบร้อยได้เป็นใบพัด แม่พิมพ์ทรายที่ผลิตด้วยอุปกรณ์ผลิตแบบเติมเนื้อ​วัสดุแม่พิมพ์ทราย (เครื่องพิมพ์ 3 มิติ) จะมีผิวการหล่อที่เรียบและมีโอกาสที่แม่พิมพ์จะสั่นระหว่างประกอบเกิดขึ้นได้ยาก จึงสามารถผลิตงานหล่อที่มีความแม่นยำกว่าได้

ขั้นตอนปฏิบัติงานหล่อ

ขั้นตอนปฏิบัติงานหล่อ

ภาพตอนเทน้ำโลหะ

ภาพตอนเทน้ำโลหะ

  แบบหล่อและตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว

 • ตัวอย่างแบบหล่อ สำหรับใบพัดปั๊มสุญญากาศ

  ตัวอย่างแบบหล่อ สำหรับใบพัดปั๊มสุญญากาศ

 • ตัวอย่างหลังจากหล่อ ใบพัดปั๊มสุญญากาศ

  ตัวอย่างหลังจากหล่อ ใบพัดปั๊มสุญญากาศ

ที่โรงงานโยนาโงะ บริษัท Tsurumi Manufacturing จำกัด นอกจากอุปกรณ์ผลิตแบบเติมเนื้อ​วัสดุแม่พิมพ์ทราย (เครื่องพิมพ์ 3 มิติ) แล้ว ยังมีการใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์ในการวิเคราะห์การหล่อที่ทำให้เห็นภาพข้อบกพร่องของการหล่อ และใช้เครื่องวัด 3 มิติที่ตรวจเทียบความแม่นยำของรูปทรง เพื่อทำโมโนสุกุริที่มีคุณภาพสูงต่อไป