เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์

Oil Lifter (ได้รับการจดสิทธิบัตรภายในประเทศและต่างประเทศ)

แต่เดิมเทคโนโลยีของซูรูมิประสบความสำเร็จในการพัฒนาประสิทธิภาพการปิดผนึกของ mechanical seal (shaft seal) ซึ่งทำหน้าที่เป็นส่วนสำคัญของปั๊มจุ่ม การรักษาระดับการรวมตัวกันของ Oil Lifter ให้คงที่ ปรับปรุงความสามารถในการหล่อลื่น และการระบายความร้อนของ mechanical seal ทำให้การทำงานของปั๊มยังคงดำเนินอย่างคงที่ถึงแม้ว่าระดับน้ำมันจะลดลง

 • Oil Lifter เป็นอุปกรณ์หล่อลื่นสำหรับ mechanical seal (shaft seal)
  ซึ่งทำหน้าที่สำคัญของปั๊มจุ่ม
 • การรักษาความเสถียรของ Oil Lifter ปรับปรุงความสามารถในการหล่อลื่น และการระบายความร้อนของ mechanical seal
 • การรักษาผลกระทบของการปิดผนึกให้คงที่ถึงแม้ว่าน้ำมันหล่อลื่นจะตกอยู่ใน
  ระดับต่ำกว่าระดับที่กำหนด Oil Lifter ช่วยลดจำนวนครั้งในการตรวจสอบ
  ตามระยะเวลา

Comparison of Maintenance Interval between 'With' and 'Without' Oil Lifter

  รอบการตรวจสอบน้ำมัน รอบการเปลี่ยนน้ำมัน รอบการเปลี่ยน
แมคคานิคอลซีล
ปั๊ม Tsurumi ที่มี
Oil Lifter
6,000 ชั่วโมง หรือ 1 ปี 9,000 ชั่วโมง หรือ 2 ปี 9,000 ชั่วโมง หรือ 2 ปี
ปั๊ม Tsurumi ที่ไม่มี
Oil Lifter
3,000 ชั่วโมง หรือ 6 เดือน 6,000 ชั่วโมง หรือ 1 ปี 1 ปี

*ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเป้าหมายในตารางนี้เป็นปั๊มน้ำเสียเท่านั้น นอกจากนี้ยังไม่รวมถึงการติดตั้งที่ไม่เป็นไปตามปกติ (การติดตั้งในแนวนอนหรือกลับหัว) หรือปั๊มที่มีเกียร์ทดรอบ

ปั๊มจุ่มชนิดทนน้ำทะเล

Tsurumi มีเทคโนโลยีที่ลดการกัดกร่อนจากน้ำทะเล ปัจจัยที่สำคัญที่ประกอบเป็นคุณสมบัติกันน้ำทะเล ได้แก่ "เหล็กหล่อพิเศษ" "กัลวานิคแอโนด" และ "การทาสีกันสึกกร่อน" จึงมีประสิทธิภาพในการทนต่อการกัดกร่อนอย่างยอดเยี่ยม

 • Corrosion-Resistant Test for Seawater-Resistant Special Cast Iron

  เมื่อใบพัดทั้ง 2 อันที่มีความแตกต่างของวัสดุถูกติดตั้งไปที่เพลา
  ที่มีวัสดุเหมือนกัน จะเห็นได้ว่าเพลาค่อนข้างที่จะมีระดับความ
  กัดกร่อนที่แตกต่างกัน

 • Application Example of the Pump