ความน่าเชื่อถือ

การทดสอบและวิเคราะห์คาวิเทชั่น (Cavitation)

หากเกิดคาวิเทชั่นในระหว่างการทำงานของปั๊มจะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงและ/หรือการสึกกร่อน เรามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงความน่าเชื่อถือของปั๊มด้วยการวิเคราะห์ของเหลวและการทดสอบประเภทต่าง ๆ

  • High-Speed Camera

  • Video Camera

การวิเคราะห์โครงสร้างสำหรับปั๊ม

ซูรูมิมีการปฎิบัติในการตรวจสอบโครงสร้างและรูปร่างโดยการวิเคราะห์โครงสร้าง เพื่อที่จะทำให้ปั๊มมีน้ำหนักเบาและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  • การตรวจสอบความคงทนของ Pump Casing

  • การตรวจสอบการเคลื่อนตำแหน่งใบพัดของVacuum Pump

การวิเคราะห์การสั่นสะเทือนตามธรรมชาติสำหรับปั๊ม

ถ้าความถี่ธรรมชาติของปั๊มเข้ากันได้กับความถี่กระตุ้นของชิ้นส่วนที่หมุน
ในระหว่างการทำงาน อาจทำให้มีเสียงก้องเกิดขึ้นซึ่งอาจทำให้เกิดการสั่น
ของเครื่องมากเกินไป ทางซูรูมิวิเคราะห์ความถี่ธรรมชาติตอนที่ออกแบบ
และตรวจสอบโครงสร้างเพื่อที่จะป้องกันการเกิดเสียงก้อง

  • Intermediate Coupling of a Multiple-Bed Type Pump

  • Vibration Mode of the Intermediate Coupling of a Mixed-Flow Pump

การทดสอบ / การวิเคราะห์ถังดูด

ที่สถานียกระดับน้ำ (Lift Station) ขนาดใหญ่อาจเกิดกระแสน้ำวนดูดอากาศหรือกระแสน้ำวนใต้น้ำหากปั๊มไม่ถูกตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมหรือหากรูปร่างของถังมีความซับซ้อน อาจทำให้เกิดผลที่เป็นอันตรายต่อปั๊มได้ หากพิจารณาว่ากระแสน้ำวนดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น Tsurumi ทำการจำลองหรือใช้การวิเคราะห์ของเหลวและสามารถเสนอมาตรการที่เหมาะสมในการระมัดระวัง

  • Simulated Submerged Vortex

  • Vortex Control

การตรวจสอบสภาพการวนในถัง

การวิเคราะห์การไหลจะช่วยให้เราเข้าใจกระแสน้ำและการกระจายความเร็วในถังในระยะแรกของการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และจะมีบทบาทสำคัญในฐานะข้อมูลพื้นฐานสำหรับการทดลองการตรวจสอบกับเครื่องจริง

  • Vector Locus near the Tank Bottom

  • Water Current in the Whole Area of the Tank