การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สร้างนวัตกรรมเพื่ออนาคตอย่างต่อเนื่อง: การรีไซเคิลกากตะกอนและของเสียอินทรีย์อื่น ๆ

ที่ Tsurumi เรามีการวิจัยเรื่องน้ำและการจัดการกับน้ำเสียอย่างยาวนาน เราได้ทำงานเพื่อบำบัดและกรองน้ำเสียให้บริสุทธิ์ และเพื่อไม่ให้แม่น้ำและทะเลมีมลพิษมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยมีหลายโครงการที่ถูกนำเสนอ เช่น น้ำพุและลำธารที่ออกแบบมาเพื่อนำผู้คนใส่ใจเรื่องน้ำมากขึ้นนั้นมาจากความมุ่งมั่นของเราที่ต้องการจะการดูแลโลกและแหล่งน้ำให้ยังคงสะอาด

เทคโนโลยีของ Tsurumi ในการควบคุมระดับ pH ของน้ำเสีย โดยนำน้ำจากกากตะกอนส่วนเกินที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำในโรงงานอุตสาหกรรมกลับมาใช้ รีไซเคิลของเสียอินทรีย์เป็นปุ๋ยที่มีประโยชน์ และฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมโดยการลดการสร้างของเสีย ความคิดริเริ่มของเราได้รับความสนใจและมีการยกย่องในวงกว้าง เนื่องจากการเชื่อมโยงเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ากับการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและการรีไซเคิลทรัพยากร