การประปาและน้ำเสีย

การจัดการปัญหาน้ำเสีย: ดูแลโลกด้วยการทำความสะอาดน้ำ

ระบบท่อระบายน้ำเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความสะดวกสบายของชีวิตมนุษย์ หากเราต้องการดูแลความสะอาดของโลกและแหล่งน้ำ การบำบัดน้ำเสียเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ สำหรับเราในฐานะบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำ Tsurumi กำลังดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บำบัดน้ำเสียที่หลากหลาย ซึ่งความพยายามในปัจจุบันต่อการจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ที่ระบบบำบัดน้ำเสียต้องเผชิญนั้นเริ่มให้ผลลัพธ์แล้ว

อุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นใหม่ เช่น เครื่องกำเนิดการไหล เครื่องเติมอากาศ เครื่องผสมและเครื่องแยกน้ำจากกากตะกอนมีศักยภาพไม่เฉพาะให้กระบวนการผลิตมีความเสถียรและเพิ่มความเร็วในการบำบัดเท่านั้น แต่ยังลดต้นทุนและประหยัดพลังงาน Tsurumi ยังได้พัฒนาระบบปั๊มระบายน้ำขนาดเล็กที่ผสมผสานปั๊มขนาดกะทัดรัดที่มีประสิทธิภาพสูงเข้ากับระบบควบคุมสำหรับใช้ในงานรวบรวมน้ำเสีย ปั๊มกระแสน้ำวนแบบจุ่มที่เปลี่ยนแปลงความเร็วได้ได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มีศักยภาพในการปรับปรุงการทำงานของสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับน้ำเสียโดยโครงการตรวจสอบและรับรองเทคโนโลยีการก่อสร้างของสถาบันเทคโนโลยีวิศวกรรมน้ำเสียญี่ปุ่น (Japan Institute of Wastewater Engineering Technology)