การจัดการแม่น้ำและน้ำท่วม

การป้องกันความเสียหายต่อชีวิตมนุษย์: การจัดการน้ำท่วมที่เชื่อถือได้

เนื่องจากความหนาแน่นของประชากรในเขตเมือง ความเสียหายจากอุทกภัยที่เกี่ยวข้องกับพายุและพายุไต้ฝุ่นจึงกลายเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรง

ด้วยความต้องการเทคโนโลยีที่รวดเร็วและเหมาะสมในการประมวลผลน้ำฝนในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน ความคาดหวังในความเชี่ยวชาญด้านน้ำของ
Tsurumi จึงเพิ่มสูงขึ้นตลอดเวลา เราสามารถออกแบบระบบที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้ ด้วยผลิตภัณฑ์จำนวนมากของเรารวมถึง
ปั๊มที่ออกแบบมาเป็นพิเศษให้สามารถระบายน้ำฝนได้อย่างรวดเร็วและอุปกรณ์ระบายน้ำฉุกเฉินที่สามารถทำงานในพื้นที่ขนาดเล็กได้ถูกนำมาใช้
ในภาคสนาม เราตระหนักว่างานของเรามุ่งเน้นไปที่การเพิ่มระดับความปลอดภัยในขณะที่เผชิญหน้ากับสภาวะทางธรรมชาติที่รุนแรงที่สุด