อุตสาหกรรมและพลังงาน

การเป็นไปตามข้อกำหนดพิเศษ: ปั๊มอุตสาหกรรมที่รองรับโครงสร้างพื้นฐานทางอุตสาหกรรม

ท่านจะพบว่าปั๊มจุ่ม Tsurumi ทำงานอย่างหนักในโรงงานที่เกี่ยวข้องกับน้ำ ไซต์งานและโรงงานต่าง ๆ ต้องการปั๊มที่แตกต่างกันและเราพัฒนาปั๊ม เพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านั้น

ตลอดเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ Tsurumi ได้พัฒนารูปแบบปั๊มจุ่มทางอุตสาหกรรมมากกว่า 17,000 แบบ ในบรรดาลูกค้าของเรามีโรงงานที่ดำเนินการ
กับของเหลวชนิดพิเศษหรือต้องใช้กระบวนการที่ซับซ้อนและทักษะทางเทคนิคของเราได้เป็นจุดสำคัญ ด้วยศักยภาพในการตอบสนองต่อความต้องการ
ที่พิเศษจากการทำงาน นอกเหนือจากปั๊มแล้ว Tsurumi ยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับน้ำสำหรับกระบวนการต่าง ๆ เช่น
การเติมอากาศ การผสม การกู้คืนสารแขวนลอย (ขยะ) และการกำจัดของเหลว เมื่อเร็ว ๆ นี้เรายังทุ่มเททรัพยากรในการพัฒนาปั๊มสุญญากาศ