การเกษตรและชลประทาน

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเกษตรและพื้นที่: ตั้งแต่การชลประทานจนถึงการจัดการน้ำเสียสำหรับชุมชน

Tsurumi เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์ชลประทานและการรดน้ำซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในพื้นที่ที่ทำเกษตรกรรมตั้งแต่ปั๊มชลประทาน
ขนาดใหญ่ที่รับน้ำจากแหล่งกักเก็บและแม่น้ำไปจนถึงปั๊มเครื่องยนต์ขนาดเล็กที่เคลื่อนย้ายได้ง่าย

ระบบปั๊มน้ำเสียของ Tsurumi ขนส่งน้ำเสียชุมชนจากที่อยู่อาศัยไปยังโรงบำบัดได้อย่างตลอดปลอดภัย ความนิยมที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของระบบ
เหล่านี้กำลังผลักดันให้มีการใช้บำบัดน้ำเสียเพิ่มขึ้น ซึ่งข้อดีคือมีความเหมาะสมสำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่ห่างไกลจากท่อระบายน้ำทิ้งหรือพื้นที่
ที่มีความต่างระดับ สามารถติดตั้งระบบต้นทุนต่ำเนื่องจากลูกค้าสามารถเลือกส่วนประกอบที่จำเป็นเท่านั้น ตลอดจนการบำรุงรักษาและการจัดการที่ง่าย
ด้วยผลิตภัณฑ์อื่น ๆ รวมถึงอุปกรณ์บำบัดของเสียจากปศุสัตว์สำหรับคนเลี้ยงสัตว์และอุปกรณ์สูบน้ำสำหรับบ่อน้ำพุร้อน Tsurumi มีส่วนช่วยทำให้มี
ความทันสมัยทั่วญี่ปุ่นโดยการจัดหาผลิตภัณฑ์ปั๊มที่หลากหลายซึ่งออกแบบมาอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงสภาพจริงในพื้นที่เป้าหมาย