การก่อสร้างและการทำเหมือง

การช่วยเหลือคนงานก่อสร้าง: ปั๊มจุ่มที่โดดเด่นในสภาวะที่ไม่พึงประสงค์

ในอดีตที่ผ่านมา ปั๊มจุ่ม Tsurumi ถูกนำไปใช้ในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่หลายแห่งรวมถึงสะพานเซโตะ และอะกาชิ-ไกเคียว อาคารผู้โดยสาร
สนามบินฮาเนดะ สนามบินนานาชาติคันไซและ Tokyo Bay Aqua-Line ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์จำนวนมากของ Tsurumi ทำงานอย่างหนักตามสถานที่
ก่อสร้างอาคารและถนนทั่วญี่ปุ่นในการระบายโคลน ซึ่งทำให้คนงานปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานที่สะอาด

ปั๊มจุ่ม Tsurumi แสดงให้เห็นถึงพลังในการระบายน้ำในเหมือง นอกประเทศญี่ปุ่นโดยได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางจากผู้ใช้ที่กล่าวว่า
"Tsurumi แตกต่างอย่างชัดเจนมากขึ้นในสภาวะที่รุนแรงสำหรับการใช้ปั๊มเหล่านี้"
Tsurumi ได้พัฒนารุ่นปั๊มจุ่มมากกว่า 3,000 แบบมาเป็นอย่างดีสำหรับการใช้งานในด้านวิศวกรรมโยธาและงานก่อสร้าง การทำงานหนักของเราเห็นได้อย่างชัดเจนในสมรรถนะที่ทนทานอย่างน่าประหลาดใจ ความปลอดภัยที่เชื่อถือได้และการใช้งานง่ายที่โดดเด่น